Φόρμα παραγγελίας και καταχώρισης των στοιχείων της επιχείρησής σας

1. Επιλέξτε ποσότητα

+
Verifone VX 675 GPRS Contactless Ασύρματο Τερματικό
Τιμή αγοράς πακέτου:   € 249.00
Πακέτο Τρίμηνης Χρήσης:   € 39.00 *
ΦΠΑ (24%):   € 69.12
Σύνολο:   € 357.12

*Το ποσό υποστηρίξεως περιλαμβάνει υπηρεσία για 3 μήνες και εν συνεχεία προκαταβάλλεται σε τρίμηνη βάση, η δε χρέωση αφορά τους μήνες όπου έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία συναλλαγή. Το αρχικό πακέτο 3μηνης χρήσεως έχει ισχύ 18μήνες. Εφ' όσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το πέρας του 18μήνου, παύει να ισχύει και εκδίδεται νέο τιμολόγιο 3μηνης χρήσεως, ομοίως με 18μηνο περιθώριο.

2. Επιλέξτε Τράπεζα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προκειμένου να δέχεστε πληρωμές με κάρτες μέσω του τερματικού που θα προμηθευτείτε από την Cardlink, θα πρέπει απαραιτήτως η επιχείρησή σας να τηρεί ενεργό λογαριασμό σε μία από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και να καταχωρήσει αίτημα σύμβαση αποδοχής καρτών (Acquiring) με την Τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός. Το αίτημά σας για σύμβαση αποδοχής καρτών (Acquiring) θα διαβιβάσει η Cardlink στην Τράπεζα μέσω της καταχώρισης των στοιχείων της επιχείρησης σας και την υποβολή της φόρμας παραγγελίας.
Σημαντική Ενημέρωση: Σε περίπτωση που δεν τηρείτε λογαριασμό σε μία από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, καθώς και σε περίπτωση που ήδη διαθέτετε σύμβαση αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με κάρτες (Acquiring), δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτησή σας μέσω της διαδικασίας POS 4all της Cardlink και, ως εκ τούτου, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα της επιλογής σας.
* Επισημαίνεται ρητώς ότι η Cardlink δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα ούτε ίδρυμα πληρωμών. Ως εκ τούτου, η Cardlink δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών με κάρτες μεταξύ των επιχειρήσεων και των συνεργαζόμενων Τραπεζών (Acquiring), ούτε για την εκτέλεση τυχόν υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων Τραπεζών έναντι των επιχειρήσεων δυνάμει των Συμβάσεων Acquiring ή για την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των Τραπεζών. Για τυχόν απορίες σχετικά με τη Σύμβαση Acquiring, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Τράπεζα συνεργασίας σας.
** Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων σας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχθείτε τους όρους της Τράπεζας και της Cardlink.